przepaść


przepaść
I.
1. Balansować na skraju, na krawędzi przepaści «znajdować się, zwykle z własnej winy, w sytuacji krytycznej, bardzo ryzykownej, bardzo ryzykować»: Hitleryzm buduje swą potęgę na ofiarach (...) jest to (...) balansowanie na krawędzi przepaści, jest to złudna równowaga, bowiem hitleryzm bez oparcia w społeczeństwie (...) musi z czasem paść (...). KF 1/1996.
2. Być, stać, znaleźć się nad przepaścią, na skraju, na krawędzi przepaści «być bliskim katastrofy»: – Stoimy nad przepaścią – twierdzą politycy niemieckiej CDU. Skandal wokół finansowania niemieckiej partii zatacza bowiem coraz szersze kręgi. Życie 19/01/2000. (...) byliśmy na skraju przepaści. Zachód planował, żebyśmy się porwali na Rosjan, podszczuwał, obiecywał pomoc, a tymczasem chciał sobie załatwić Suez. W. Żukrowski, Tablice.
II.
Przepaść jak kamień w wodę, w wodzie zob. kamień 12.

Słownik frazeologiczny . 2013.